fbpx

Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Chúng tôi là https://tilomedia.com hoặc Tilomedia . Chi tiết đã được trình bày ở trang giới thiệu!

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu bình luận.

Cùng với địa chỉ IP và chuỗi thông tin user agent của trình duyệt của khách truy cập để hỗ trợ phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là mã băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng nó không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị cho công chúng trong ngữ cảnh của bình luận của bạn.

Đa Phương tiện

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Người truy cập vào trang web có thể tải về và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookies.

Điều này giúp bạn không phải điền lại thông tin của mình khi bạn để lại một bình luận khác. Những cookies này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies không.

Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Đăng nhập trên website

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập nhiều cookies khác để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn.

Cookies đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookies lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm.

Nếu bạn chọn “Nhớ tôi” hoặc “Ghi nhớ”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần.

Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookies đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn.

Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ số bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng từ các trang web khác (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.).

Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng cách như nếu người truy cập đã truy cập trang web khác.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies…

Đặc biệt, gồm mã nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng đó.

Bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

*Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm với các nội dung được thay đổi bởi bên thứ 3.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Thời gian chúng tôi giữ lại dữ liệu của bạn

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và các dữ liệu liên quan sẽ được giữ lại vĩnh viễn. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và chấp nhận các bình luận theo sau một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (trừ khi họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền của bạn đối với dữ liệu của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn.

Có thể bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn.

Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi bắt buộc phải lưu trữ cho mục đích quản trị, pháp lý hoặc an ninh.

Nơi mà dữ liệu của bạn được gửi đến

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.

Bản chính sách bảo mật này có thể được cập nhật vào thời điểm không cố định.

Quý khách hàng sử dụng website cần cập nhật bằng cách quay lại trang này để đọc.

Chúng tôi luôn để link truy cập chính sách bảo mật và các trang quan trọng ở phần Chân trang.

Chúc quý vị thành công!